444 5 715
Pzts - Cum 08:00 - 18:00

İnsan Kaynakları

İş Başvuru Formu
Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren firmamız, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir topluluk olma hedefini benimsemektedir. Üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayıran firmamız, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.

Firmamızın hedef ve ilkelerinden yola çıkarak en iyileri bünyemize katabilmek adına sene boyunca çalışmalar yapmaktayız. Yapılan tanıtımlar sonrasında bizimle çalışma isteyen adayların başvurularını internet sitemizden ya da doğrudan kendi başvuruları ile oluşan aday havuzumuzdan tüm ihtiyaçlarımız için faydalanmaktayız. Şirketlerimiz sene boyunca sitemizde çeşitli alan ve pozisyonları içeren ilanlar yayınlamaktadırlar. İlanlara yapılan başvurular arasından, şirketlerimiz ihtiyaçları doğrultusunda aradıkları nitelikteki, teknik becerilere sahip adayları belirlemekte ve görüşmeye çağırmaktadırlar. İşe alımda en önem verdiğimiz noktalardan birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Başvuru formumuzda yer alan açık uçlu sorular adayın yetkinliklerini özgeçmiş üzerinden anlayabilmemiz adına ipuçları vermektedir. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olmasını beklemekteyiz.

Bu yetkinlikler:

• Yön Belirleme
• Takım Çalışması
• İletişim
• İşbirliği Geliştirme
• Sonuç Odaklılık
• Yaratıcılık ve Girişimcilik
• Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
• Farklılıklara Uyum ve Yönetme
• Müşteri Duyarlılığı

olarak sıralayabiliriz.